Cel projektu oraz grupa docelowa

Celem projektu „Rozszerzenie i certyfikacja kwalifikacji studentów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” jest podniesienie kompetencji informatycznych oraz komunikacyjnych uczestników projektu uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym tzn. uczestników studiów stacjonarnych inżynierskich kierunku studiów geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna oraz geoinformatyka.