Kontakt

Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski
Kierownik Projektu
+ 48 22 234 5970
andrzej.borkowski@pw.edu.pl