Harmonogram

EDYCJA III

Grupa GIK1

GIK1_KDP (pdf, 13,61 kB)
GIK1_ArcGIS_EPPGIS (pdf, 14,32 kB)
GIK1_AutoCAD (pdf, 14,34 kB)
GIK1_OSM (pdf, 13,60 kB)

Grupa GIK2

GIK2_KDP (pdf, 13,71 kB)
GIK2_Civil (pdf, 14,57 kB)
GIK2_ArcGIS_EPPGIS (pdf, 14,48 kB)
GIK2_OSM (pdf, 13,72 kB)
GIK2_TPI (pdf, 13,71 kB)

Grupa GIK3

GIK3_AutoCAD (pdf, 14,35 kB)
GIK3_KDP (pdf, 13,78 kB)
GIK3_OSM (pdf, 13,82 kB)

Grupa GP1

GP1_Revit (pdf, 14,50 kB)
GP1_Map3D (pdf, 14,48 kB)
GP1_ArcGIS_EPPGIS (pdf, 14,45 kB)
GP1_AEC (pdf, 13,69 kB)
GP1_KM (pdf, 13,62 kB)

Grupa GP2

GP2_Revit (pdf, 14,52 kB)
GP2_Map3D (pdf, 14,36 kB)
GP3_AEC (pdf, 13,70 kB)

Grupa GP3

GP3_KM (pdf, 13,59 kB)
GP3_Map3D (pdf, 14,51 kB)
GP3_AEC (pdf, 13,70 kB)

Grupa GI1

EDYCJA II

GIK1_EPPGIS (pdf, 25,29 kB)
GIK3_EPPGIS (pdf, 27,44 kB)
GIK1_KDP (pdf, 54,93 kB)
GIK2_KDP (pdf, 54,92 kB)
GIK3_KDP (pdf, 28,57 kB)
GI1_AutoCAD (pdf, 26,07 kB)
GIK2_AutoCAD (pdf, 28,36 kB)
GP1_EPPGIS (pdf, 31,09 kB)
GP2_EPPGIS (pdf, 55,76 kB)
GP2_Revit (pdf, 28,70 kB)
GP3_Revit (pdf, 55,82 kB)
GP1_KM (pdf, 54,85 kB)
GP2_KM (pdf, 25,26 kB)
GP3_KM (pdf, 26,37 kB)
GIK1_OSM (pdf, 24,82 kB)
GIK2_OSM (pdf, 54,92 kB)
GP1_Map3D (pdf, 55,78 kB)
GP2_Map3D (pdf, 26,17 kB)
GP3_Map3D (pdf, 55,92 kB)
GI1_EPPGIS (pdf, 60,47 kB)
GIK1_Civil3D (pdf, 60,43 kB)
GIK3_AutoCAD (pdf, 55,80 kB)
GP1_AEC (pdf, 54,99 kB)
GP2_AEC (pdf, 54,99 kB)
GP3_AEC (pdf, 58,51 kB)
GI1_ZMS (pdf, 54,91 kB)
GIK1_TPI (pdf, 55,04 kB)
GIK2_TPI (pdf, 55,02 kB)
GP2_R (pdf, 54,83 kB)

------------------------------------------------------------------

EDYCJA I

Rekrutacja uczestników zadania: 03-04.2018 r.
Organizacja i realizacja certyfikowanych szkoleń: 04-09.2018 r.
Organizacja i realizacja zajęć praktycznych realizowanych w formie projektowej: 04-12.2018 r.
Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami: 06-12.2018 r.
Harmonogram poszczególnych szkoleń/warsztatów/zajęć zostanie podany po przeprowadzonym procesie rekrutacji.

GP2_EPPGIS (pdf, 35,11 kB)
GP2_KM (pdf, 40,10 kB)
GP1_Revit (pdf, 49,40 kB)
GiK1_AutoCAD (pdf, 48,92 kB)
GiK2_Civil3D (pdf, 27,95 kB)
GIK3_KDP (pdf, 29,29 kB)
GI1_ZMS (pdf, 30,27 kB)
GP2_KM (pdf, 40,10 kB)
GP2_EPPGIS (pdf, 35,11 kB)
GIK1_OSM (pdf, 28,25 kB)
GIK2_OSM (pdf, 28,23 kB)
GP1_Map3D (pdf, 28,60 kB)
GI1_SGBD (pdf, 25,91 kB)
GIK3_OSM (pdf, 25,86 kB)
GP1_ASR (pdf, 25,87 kB)
GP2_AEC (pdf, 27,83 kB)
GI1_Map3D (pdf, 31,23 kB)
GP3_AEC (pdf, 28,34 kB)
GIK1_Civil3D (pdf, 29,49 kB)
GP3_Revit (pdf, 29,29 kB)
GP3_ASR (pdf, 27,00 kB)
GP2_ASR (pdf, 27,00 kB)
GIK2_TPI (pdf, 29,57 kB)