Prowadzący

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

Dr inż. Andrzej Borkowski

Dr inż. Wioleta Krupowicz

Dr inż. Joanna Jaroszewicz

Dr inż. Paweł Kowalski

Dr inż. Andrzej Głażewski

Dr inż. Anna Fiedukowicz

Dr inż. Anna Fijałkowska

Dr inż. Maria Kowalska

Dr inż. Michał Wyszomirski

Mgr inż. Miłosz Gnat

Mgr inż. Iwona Jankowska

Mgr inż. Maciej Delnicki

Mgr inż. Michał Grzyb

Mgr inż. Paweł Kropielnicki

Piotr Matyjasek

Marcin Marjasiewicz

Marcin Grzelak