O projekcie

Zadanie „Rozszerzenie i certyfikacja kwalifikacji studentów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” realizowane jest jako część projektu NERW PW (Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca) w ramach zintegrowanego projektu Politechniki Warszawskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach zadania realizowane będą certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (działanie 1), dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych (działanie 2) oraz dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami (działanie 3).
Grupą docelową projektu są uczestnicy edukacji na poziomie wyższym, tj. studenci ostatnich czterech semestrów studiów inżynierskich kierunku Geodezja i Kartografia (GiK), Gospodarka Przestrzenna (GP) oraz Geoinformatyka (GI) na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Zadanie obejmie swoimi działaniami  studentów wyżej wymienionych kierunków studiów w ciągu trzech lat trwania projektu (od 1.03.2018 do 31.12.2020).
W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy zapoznają się z nowoczesnym oprogramowaniem, pogłębią umiejętność precyzyjnego rysowania dla potrzeb tworzenia dokumentacji projektowej, modelowania, wizualizacji 3D, symulacji i prognozowania zjawisk oraz procesów przestrzennych. Szkolenia będą kończyć się egzaminami, które pozwolą uzyskać uczestnikowi międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej będą prowadzone przez specjalistów z Akademii Geomatyki Praktycznej, którzy prowadzą treningi praktyczne uzupełniające wiedzę akademicką z zakresu szeroko rozumianej geomatyki (geodezja, kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, teledetekcja itd.) oraz gospodarki przestrzennej. Krótkie moduły nakierowanie są wyłącznie na naukę wąskich, konkretnych umiejętności praktycznych przydatnych w pracy zawodowej.
Ostatnią formą wsparcia będą zajęcia z pracodawcami w ramach Akademii Geomatyki Praktycznej (AGP), obejmujące weekendowe zajęcia z pracodawcą w ośrodku naukowo-dydaktycznym w Józefosławiu.

Podsumowując uczestnik projektu końcowo może uzyskać:
- 3 międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich umiejętności (tzw. kwalifikacje),
- 2 certyfikaty Akademii Geomatyki Praktycznej zaświadczające o ukończeniu warsztatów,
- zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcą.