FAQ

1.    Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może być jedynie student studiów stacjonarnych inżynierskich kierunku Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna lub Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Grupę docelową stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

2.    Czy można wziąć udział jedynie w wybranym szkoleniu?
Nie. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wzięcia udziału we wszystkich trzech formach wsparcia tj. szkoleniach, dodatkowych zajęciach projektowych oraz dodatkowych zajęciach z pracodawcami. W ten sposób bierze udział w 3 szkoleniach, 3 egzaminach, 2 warsztatach praktycznych oraz jednych zajęciach z pracodawcami.

3.    Czy uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne?
Tak, uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów w trakcie trwania projektu.

4.    Czy przewidziany w projekcie zakres szkoleń/zajęć pokrywają się z treściami realizowany na studiach?
Nie, większość treści będzie dla studenta nowością lub rozszerzeniem jego wiedzy, pozwoli to uzyskać uczestnikowi nowe kompetencje, które dodatkowo potwierdzi otrzymanym certyfikatem.

5.    Czy przewidziane w projekcie szkolenie/zajęcia będą kolidować z zajęciami w ramach studiów stacjonarnych?
Nie, większość zajęć będzie odbywać się popołudniami (godziny 14-20) oraz w weekend (sobota, niedziela).

6.    Jestem w grupie docelowej projektu. Jak w nim wziąć udział?
Należy pobrać dokumenty rekrutacyjne znajdujące się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne, wydrukować je, wypełnić, podpisać w wymaganych miejscach i dostarczyć do Biura Projektu (pokój 314, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej).

7.    Jakie obowiązki ma uczestnik projektu?
Uczestnik projektu ma przede wszystkim obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach projektu, ma obowiązek wypełniania niezbędnej dokumentacji (listy obecności, testy kompetencji,  potwierdzenia odbioru certyfikatów, ankiety ewaluacyjne itd.) oraz ma obowiązek wypełniania ankiet losu absolwenta w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.