Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje techniczne

Informacje techniczne 2017/18

Mapa kampusu Politechniki Warszawskiej

Studenci Studium Podyplomowego potrzebujący noclegu w Warszawie mogą korzystać między innymi z następujących adresów:

1. Pula miejsc w akademikach Politechniki Warszawskiej:
DS "Akademik"
ul. Akademicka 5
tel.  (+48) (22) 234 44 16,
(+48) (22) 822 25 23
fax.  (+48) (22) 822 06 76
email: akademik@ds.pw.edu.pl

2. Dom gościnny Politechniki Warszawskiej:
Dom Studencki "Sezam"
00-432 Warszawa
ul. Górnośląska 14
tel.  (+48) (22) 234 68 00,
(+48) (22) 234 67 11
fax. (+48) (22) 234 67 72
e-mail: w.syta@sezam.pw.edu.pl

3. Dom gościnny UW - "Hera":
ul. Belwederska 26/30
00-594 Warszawa
tel. rezerwacja  (+48) (22) 55 310 04,
(+48) (22) 851 51 38
tel. recepcja     (+48) (22) 55 310 00
(+48) (22) 55 310 01
fax /48 22/ 55 310 03
http://www.uw.edu.pl/kandydat/hera.html

4. Hostel "Zielone Mazowsze"
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa
tel./fax (22) 621 77 77 (7:00-12:00 & 17:00-23:00)
email: hostel_zm@tlen.pl

Karta uczestnika studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej upoważnia do korzystania z zasobów Biblioteki głównej PW:
http://www.bg.pw.edu.pl

Na podstawie karty uczestnika SPPW można otrzymać kartę biblioteczną PW, która jest dokumentem uprawniającym do wypożyczania z Biblioteki Głównej, wszystkich filii BG oraz bibliotek domów studenckich.
Wydanie karty bibliotecznej następuje po wypełnieniu wniosku (+ zdjęcie legitymacyjne) oraz przedłożeniu właściwego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Informacja o zapisach do Biblioteki Głównej PW