Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje techniczne

Informacje techniczne 2017/18

Mapa kampusu Politechniki Warszawskiej

Studenci Studium Podyplomowego potrzebujący noclegu w Warszawie mogą korzystać między innymi z następujących adresów:

1. Pula miejsc w akademikach Politechniki Warszawskiej:
DS "Akademik"
ul. Akademicka 5

2. Dom gościnny Politechniki Warszawskiej:
Dom Studencki "Sezam"
00-432 Warszawa
ul. Górnośląska 14

3. Dom gościnny UW - "Hera":
ul. Belwederska 26/30
00-594 Warszawa

Karta uczestnika studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej upoważnia do korzystania z zasobów Biblioteki głównej PW:
http://www.bg.pw.edu.pl

Na podstawie karty uczestnika SPPW można otrzymać kartę biblioteczną PW, która jest dokumentem uprawniającym do wypożyczania z Biblioteki Głównej, wszystkich filii BG oraz bibliotek domów studenckich.
Wydanie karty bibliotecznej następuje po wypełnieniu wniosku (+ zdjęcie legitymacyjne) oraz przedłożeniu właściwego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Informacja o zapisach do Biblioteki Głównej PW