Kadra

Rada Programowa Studium:

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr inż. Anna Fijałkowska
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
mgr inż. Anna Gieleta (Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie)

Osoby prowadzące zajęcia:

prof. dr hab. Stanisław Białousz
prof. dr hab. Grażyna Szpor
prof. dr hab. Irena Lipowicz
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr inż. Andrzej Głażewski
dr inż. Janusz Dygaszewicz
dr inż. Paweł Kowalski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Anna Fijałkowska
mgr inż. Sylwia Krzysztofowicz
mgr inż. Oskar Graszka
mgr inż. Paulina Zachar