Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej Obrony prac dyplomowych - informacje

Obrony prac dyplomowych - informacje

  • Prace dyplomowe należy złożyć u sekretarza Studiów podyplomowych wydrukowane w jednym egzemplarzu najpóźniej tydzień przed terminem obrony.
  • Do pracy należy dołączyć płytę z pracą dyplomową w formacie PDF.
  • Pracę dyplomową należy przesłać w formacie PDF pocztą elektroniczną do sekretarza Studiów podyplomowych, najpóźniej na tydzień przed terminem obrony.
  • Jeśli to możliwe, prosimy również o przekazanie danych z projektu dyplomowego (wszystkie materiały będą wykorzystane wyłącznie do celów dydaktycznych).
  • Prezentację z obrony pracy dyplomowej należy przesłać do sekretarza Studiów podyplomowych  w formacie PDF  w celu zamieszczenia prezentacji na stronie internetowej Studiów podyplomowych SIP najpóźniej w terminie 1 tygodnia od obrony pracy dyplomowej.
  • Na obronę pracy dyplomowej przewidziane jest standardowo 20 minut, w tym 15 minut na prezentację dyplomanta i 5 minut na pytania / uwagi komisji.
  • Prosimy o odpowiednie przygotowanie wystąpienia, tak aby zmieścić się w założonym czasie prezentacji.
  • Do jednego egzemplarza pracy dyplomowej prosimy dołączyć: 
  • Pierwsza strona pracy dyplomowej zgodna ze wzorem: