Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

Planowana inauguracja XVIII edycji studiów podyplomowych SIP (2023/2024) przesunięta została na 20 października 2023r (piątek).

Warunkiem rozpoczęcia edycji jest pozytywny wynik rekrutacji.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe zostanie uruchomiona wkrótce poprzez ogólnouczelniany system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
https://irk.pw.edu.pl/

Po zarejestrowaniu się w systemie należy :
1. Wysłać pocztą elektroniczną wygenerowany z systemu wniosek w formacie PDF na adres: 
anna.fijalkowska@pw.edu.pl

2. Złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Sekretariatu SP następujące dokumenty:
•    Wydrukowany z systemu Rekrutacja PW i podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
•    Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu najpóźniej na I zjeździe),
•    CV,
•    Dane do faktury (jeśli pracodawca partycypuje w kosztach SP i wymagane jest wystawienie faktury vat)

Dane do faktury (msword, 64,00 kB)

Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o umówienie się mailowo lub telefonicznie z Sekretariatem SP (Zakładka Kontakt)

3. Przed złożeniem / wysłaniem wymienionych dokumentów należy wypełnić ankietę uczestnika SPSIP (Ankieta do uzupełnienia).

Przed złożeniem dokumentów należny zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja trwa najpóźniej do rozpoczęcia zajęć.

Liczba miejsc: 30.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Zajęcia laboratoryjne na studiach są prowadzone w grupach 15-o osobowych.

Każdy Uczestnik SP ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne oprogramowanie.
Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do zróżnicowanego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych.

Uczestnicy SP otrzymują roczną licencję najnowszej wersji oprogramowania ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro do realizacji pracy dyplomowej.
Uczestnicy SP mogą również korzystać nieodpłatnie lub po kosztach preferencyjnych w wybranych konferencjach z zakresu SIP/GIS.
Uczestnicy SP otrzymują w ramach wniesionych opłat cyfrową postać wybranych materiałów wykładowych oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.
Oprócz zajęć stacjonarnych, Uczestnicy SP mają dostęp do szkoleń \ kursów prowadzonych w formie e-learningu.

Koszt  Studiów podyplomowych:
6 000 zł za 2 semestry

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

W celu usprawnienia podpisywania umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej - załączamy wzór umowy, abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzor umowy sp PW (pdf, 173,69 kB)

Wszelkich informacji na temat studiów udziela sekretarz SP i sekretariat SP.

Dane do faktury

Pobierz plik (doc, 64,00 kB)