Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

W dniu 20 października 2023r odbyła się inauguracja XVIII edycji studiów podyplomowych SIP (2023/2024).

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji (2024/25) proszone są o kontakt mailowy z Sekretarzem SP.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się cyklicznie przez ogólnouczelniany system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
https://irk.pw.edu.pl/

Po zarejestrowaniu się w systemie należy :
1. Wysłać pocztą elektroniczną wygenerowany z systemu wniosek w formacie PDF na adres: 
anna.fijalkowska@pw.edu.pl

2. Złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Sekretariatu SP następujące dokumenty:
•    Wydrukowany z systemu Rekrutacja PW i podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
•    Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu najpóźniej na I zjeździe),
•    CV,
•    Dane do faktury (jeśli pracodawca partycypuje w kosztach SP i wymagane jest wystawienie faktury vat)

Dane do faktury (msword, 64,00 kB)

Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o umówienie się mailowo lub telefonicznie z Sekretariatem SP (Zakładka Kontakt)

3. Przed złożeniem / wysłaniem wymienionych dokumentów należy wypełnić ankietę uczestnika SPSIP (Ankieta do uzupełnienia).

Przed złożeniem dokumentów należny zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja trwa najpóźniej do rozpoczęcia zajęć.

Liczba miejsc: 30.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Zajęcia laboratoryjne na studiach są prowadzone w grupach 15-o osobowych.

Każdy Uczestnik SP ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne oprogramowanie.
Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do zróżnicowanego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych.

Uczestnicy SP otrzymują roczną licencję najnowszej wersji oprogramowania ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro do realizacji pracy dyplomowej.
Uczestnicy SP mogą również korzystać nieodpłatnie lub po kosztach preferencyjnych w wybranych konferencjach z zakresu SIP/GIS.
Uczestnicy SP otrzymują w ramach wniesionych opłat cyfrową postać wybranych materiałów wykładowych oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.
Oprócz zajęć stacjonarnych, Uczestnicy SP mają dostęp do szkoleń \ kursów prowadzonych w formie e-learningu.

Koszt  Studiów podyplomowych:
6 000 zł za 2 semestry

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

W celu usprawnienia podpisywania umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej - załączamy wzór umowy, abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzor umowy sp PW (pdf, 173,69 kB)

Wszelkich informacji na temat studiów udziela sekretarz SP i sekretariat SP.

Dane do faktury

Pobierz plik (doc, 64,00 kB)