Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Kadra

Rada Programowa Studium:

prof. Stanisław Białousz
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
mgr inż. Anna Fijałkowska
dr arch. Tomasz Sławiński (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie)
mgr inż. Ewa Madej-Popiel (Ministerstwo Środowiska)
mgr inż. Anna Gieleta (Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie)

Osoby prowadzące zajęcia:

prof. dr hab. Stanisław Białousz
prof. dr hab. Jerzy Gaździcki
prof. dr hab. Grażyna Szpor
prof. dr hab. Irena Lipowicz
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
dr inż. Andrzej Głażewski
dr inż. Janusz Dygaszewicz
dr Marek Baranowski
dr inż. Andrzej Głażewski
dr inż. Paweł Kowalski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
dr inż. Ryszard Szpunar
dr inż. Zenon Parzyński
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Krzysztof Bakuła
mgr inż. Edward Oszmiański
mgr inż. Anna Fijałkowska
mgr inż. Sylwia Marczak
mgr inż. Oskar Graszka