Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Kadra

Rada Programowa Studium:

prof. Stanisław Białousz
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
mgr inż. Anna Fijałkowska
dr arch. Tomasz Sławiński (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie)
mgr inż. Ewa Madej-Popiel (Ministerstwo Środowiska)
mgr inż. Anna Gieleta (Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie)

Osoby prowadzące zajęcia:

prof. dr hab. Stanisław Białousz
prof. dr hab. Jerzy Gaździcki
prof. dr hab. Grażyna Szpor
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
dr hab. Irena Lipowicz
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
dr hab. inż. Robert Olszewski
dr inż. Andrzej Głażewski
mgr inż. Krzysztof Mączewski
mgr inż. Janusz Dygaszewicz
dr Marek Baranowski
dr inż. Paweł Kowalski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
dr inż. Ryszard Preuss
dr inż. Ryszard Szpunar
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Zenon Parzyński
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Anna Fijałkowska
mgr inż. Magdalena Pilarska
mgr inż. Sylwia Krzysztofowicz
mgr inż. Oskar Graszka