Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta prac badawczych

Aktywność badawcza pracowników Zakładu dotyczy m.in. następujących zagadnień:  
 1. Eksploracja możliwości pomiarowych współczesnej fotogrametrii: 
  • orto i true-ortho dla miast z wysoką zabudową – nowe spojrzenie (nowe kryteria dla orto dla miast z wysoką zabudową, nowe podejście do true-ortho); 
  • eksploracja pomiarowych możliwości platform bezzałogowych systemów latających (BSL); 
  • nowe oblicza skanowania laserowego (skanery wielospektralne, „jednofotonowe”); 
  • wieloźródłowe dane w monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych. 
 2. Wykorzystanie teledetekcji i systemów informacji przestrzennej w analizie stanu środowiska naturalnego, w rolnictwie i w analizie klimatu miast: 
  • analiza i monitorowanie stanu roślinności i wód powierzchniowych na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych; 
  • wykorzystanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz analiz przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym; 
  • zastosowanie danych teledetekcyjnych do monitorowania miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła oraz oceny wpływu podejmowanych działań na jej intensywność; 
  • badanie zjawisk hydrologicznych z wykorzystaniem danych optycznych i mikrofalowych; 
  • przetwarzanie NMT, analizy zastosowań pochodnych NMT w badaniach środowiskowych. 
 3. Dane obrazowe i GIS w modelowaniu zjawisk społecznych: 
  • wyznaczanie wskaźników jakości życia w miastach z zastosowaniem teledetekcji i technologii GIS; 
  • analizy sieciowe, budowa modeli sieci ruchu pieszych w przestrzeni miejskiej; 
  • modelowanie epidemiologii chorób tropikalnych z użyciem danych teledetekcyjnych; 
  • wykorzystanie społecznościowych danych przestrzennych w realizacji zadań jednostek samorządowych, 
 4. Wykorzystanie wieloźródłowych danych i technologii SIP w badaniu dziedzictwa kulturowego: 
  • wykorzystanie zdjęć archiwalnych do opracowywania fotogrametrycznej dokumentacji; archeologicznej i architektonicznej z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów przetwarzania obrazów; 
  • wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego (TLS) i obrazów cyfrowych w inwentaryzacji i ocenie obiektów zabytkowych; 
  • integracja wieloźródłowych danych w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego; 
  • automatyzacja procesu przetwarzania przestrzennych chmur punktów z wykorzystaniem algorytmów widzenia maszynowego (CV); 
  • wykorzystanie danych satelitarnych w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego; 
  • analizy sieciowe i space syntax w ocenie i odtwarzaniu struktury przestrzennej miast antycznych. 
 5. Wykorzystanie zaawansowanych metod cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji, w procesach przetwarzania geoinformacji: 
  • segmentacja i klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz danych ALS z wykorzystaniem uczenia maszynowego; 
  • detekcja wybranych obiektów z użyciem danych wielosensorowych; 
  • klasyfikacja chmur punktów z danych ALS; 
  • klasyfikacja treści zdjęć ukośnych; 
  • podwyższenie rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych i satelitarnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych; 
  • automatyzacja przetwarzania wieloźródłowych i wielosensorowych danych przestrzennych; 
  • filtracja obrazów radarowych.