Znak Politechniki Warszawskiej

Rozprawy habilitacyjne

Zbigniew Sitek (AGH)    
Data nadania stopnia naukowego: 4 października1966 r.
Tytuł rozprawy: Analiza nowoczesnych zdjęć "Reseau" oraz ich zastosowania w aerotriangulacji przestrzennej
Recenzenci:     prof. dr Zygmunt Kowalczyk, prof. dr Włodzimierz Kryński, prof. Marian Brunon Piasecki

Leonard Pęczek        
Data nadania stopnia naukowego: 11 października 1975 r.
Tytuł rozprawy: Nowa metoda analityczna rozwiązania podstawowego problemu fotogrametrii    
Recenzenci:     prof. dr Zbigniew Sitek, prof. dr Edward Otto, prof. dr hab. inż. Marian Brunon Piasecki    

Andrzej Majde    
Data nadania stopnia naukowego: 8 listopada 1975 r.
Tytuł rozprawy: Uogólnienie zastosowania geometrii rzutowej w fotogrametrii    
Recenzenci:     prof. Marian Brunon Piasecki, prof. dr Zbigniew Sitek, doc. dr hab. Bogusław Grochowski    

Jerzy Butowtt (WAT)        
Data nadania stopnia naukowego: 20 września 1977 r.    
Tytuł rozprawy: Wielopasmowe zbieranie informacji dla potrzeb zdalnego badania środowiska    
Recenzenci:     płk. prof. dr hab. Józef Żmija    , prof. Czesław Kamela, doc. dr Edward Tomaszewski, prof. Marian Brunon Piasecki

Stanisław Białousz        
Data nadania stopnia naukowego:30 września 1978 r.
Tytuł rozprawy: Zastosowanie fotointerpretacji do wykonywania map stosunków wodnych gleb
Recenzenci:     prof. dr hab. Saturnin Zawadzki, prof. Franciszek Kuźnicki, prof. Marian Frelek, doc. dr hab. Andrzej Ciołkosz

Aleksandra Bujakiewicz        
Data nadania stopnia naukowego: 25 kwietnia 1980 r.
Tytuł rozprawy: Badanie wartości pomiarowej długoogniskowych kamer niemetrycznych
Recenzenci:     prof. dr hab. Wojciech Janusz, prof. dr hab.inż. Zbigniew Sitek, doc. dr hab. inż.  Andrzej Majde    

Jan Konieczny (IGiK)
Data nadania 5 kwietnia 2002 r.
Tytuł rozprawy: Dostosowanie metodyki Zintegrowanego Systemu Kontroli i Zarządzania Przestrzenią Rolniczą (IACS) do warunków polskich
Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, prof. dr hab.inż. Romuald Kaczyński, prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski

Zdzisław Kurczyński        
Data nadania stopnia naukowego: 9 maja 2005 r.
Tytuł rozprawy: Współdziałanie wieloźródłowych systemów obrazowania powierzchni Ziemi
Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński, prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz,prof. dr hab. inż. Józef Jachimski      

Chinh Ke Luong
Data nadania stopnia naukowego: 20 stycznia 2006 r.
Tytuł rozprawy: Podstawy teoretyczne metod dopasowania powierzchni z wykorzystaniem cech wysokiego poziomu    
Recenzenci:     prof. nzw. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński, prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz      

Wiesław Wolniewicz        
Data nadania stopnia naukowego: 7 marca 2008 r.
Tytuł rozprawy: Ocena przydatności obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości do tworzenia baz danych topograficznych    
Recenzenci:     prof. nzw. dr hab. inż. A ndrzej Świątkiewicz, prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, dr hab. Zygmunt Paszotta, dr hab. inż. Jerzy Butowtt

Katarzyna Osińska-Skotak        
Data nadania stopnia naukowego: 26 wrzeąnia 2011 r.
Tytuł rozprawy: Metodyka wykorzystania super- i hiperspektralnych danych satelitarnych w analizie jakości wód śródlądowych    
Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, prof. dr hab. Jan Olędzki, dr hab. Zygmunt Paszotta prof. UWM

Ireneusz Ewiak (IGiK)        
Data nadania stopnia naukowego: 24 maja 2013 r.
Tytuł rozprawy: Metodyka przetwarzania lotniczych i satelitarnych obrazów skanerowych w aspekcie fotogrametrycznych opracowań sytuacyjno-wyskościowych    
Recenzenci:     dr hab. inż. Jerzy Butowtt, dr hab. inż. Krystian Pyka, dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński    
 
Dorota Zawieska        
Data nadania stopnia naukowego: 20 marca 2014 r.    
Tytuł rozprawy: Wieloobrazowe dopasowanie zdjęć bliskiego zasięgu do automatycznej rekonstrukcji fotorealistycznych modeli 3D    
Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński,
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, dr hab. inż. Adam Linsenbarth

Jerzy Chmiel        
Data nadania stopnia naukowego: 8 maja 2014 r.
Tytuł rozprawy: Ocena metod przetwarzania zdjęć satelitarnych w aspekcie potrzeb systemów informacji przestrzennej    
Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, dr hab inż. Zdzisław Kurczyński, dr hab. inż. Marek Mróz, prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

Przemysław Kupidura        
Data nadania stopnia naukowego: 19 listopada 2015 r.
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie granulometrii obrazowej w klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych    
Recenzenci:     dr hab. inż. Stanisław Lewiński, dr hab. inż. Marek Mróz, prof. dr hab. inż. Krystian Pyka  

Krzysztof Bakuła
Data nadania stopnia naukowego: 7 maja 2024 r.
Cykl publikacji naukowych: Rozwój i ocena dokładności technologii skanowania laserowego z bezzałogowych statków latających w tworzeniu precyzyjnych numerycznych modeli wysokościowych na przykładzie wałów przeciwpowodziowych  
Recenzenci:     dr hab. inż. Janusz Kwiecień, prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. dr hab. inż. Krystian Pyka