Dokumenty rekrutacyjne 2021

PRZYCZYTAJ UWAŻNIE CAŁY PONIŻSZY TEKST

W REKRUTACJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ JEDYNIE STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH I STOPNIA (AKTUALNIE SEMESTRY IV i VI)

_____________________________________

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznaj się z przewidzianymi działaniami w Projekcie (deklarujesz udział we wszystkich formach wsparcia):

Przewidywana realizacja zajęć maj 2021-marzec 2022 (większość zajęć zdalnych, część egzminów zdalnie, cześć stacjonarnie w GG PW).

1. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty)

Dla kierunku GIK:

Autodesk AutoCAD (egzamin ECDL CAD), Autodesk Civil3D (egzamin Autodesk Intermediate), ArcGIS (egzamin EPP GIS), Vehicle Tracking (egzamin Autodesk Essential)

Dla kierunku GP:

Autodesk Revit (egzamin Autodesk Intermediate), Autodesk Map3D (egzamin Autodesk Intermediate), ArcGIS (egzamin EPP GIS), Vehicle Tracking (egzamin Autodesk Essential)

Dla kierunku GI:

Autodesk AutoCAD (egzamin ECDL CAD), Autodesk Map3D (egzamin Autodesk Intermediate), ArcGIS (egzamin EPP GIS), Vehicle Tracking (egzamin Autodesk Essential)

2. Zajęcia praktyczne w formie projektowej (uczestnicy otrzymują certyfikaty Akademii Geomatyki Praktycznej)

Dla kierunku GIK:

Konwersja danych przestrzennych, Przetwarzanie danych OpenStreetMap, Interoperacyjność w BIM, Integracja danych środowiskowych

Dla kierunku GP:

Analizy statystyczne w R, Kartografia mobilna, Interoperacyjność w BIM, Integracja danych środowiskowych

Dla kierunku GI:

Zarządzanie majątkiem sieciowym, Semantyczne grafowe bazy danych, Interoperacyjność w BIM, Integracja danych środowiskowych

3. Zajęcia z pracodawcą

Dla kierunku GIK:

Nowoczesne technologie geodezyjne (firma TPI)

Dla kierunku GP:

Programowanie wizualne (firma AEC Design)

Dla kierunku GI:

Geomedia Professional (firma Intergraph)

Na wymienione powyżej zajęcia trzeba zarezerwować sobie we wskazanym powyżej okresie: około 4 weekendów, 4 popołudnia w godzinach 16:00-21:00 oraz kilka dni na egzaminy (również w godzinach wieczornych 16:00 lub 18:00), zajęcia z pracodawcą w jedną sobotę w godzinach 8:00-15:00.

Terminy zajęć nie będą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup będzie wysyłany do uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś rozpiski zajęć minimum tydzień przed planowanym działaniem.

W przypadku nieobecności na zajęciach, za zgodą Kierownika Projektu, można odrabiać zajęcia w innych grupach.

_______________________________________________________________________________________

REKRUTACJA TRWA OD 14 KWIETNIA 2021 R. (godz. 8:00) DO 21 KWIETNIA 2021 R. (godz. 23:59).


Do 3 maja 2021 r. (do godz. 23:59) trwa rekrutacja uzupełniająca do IV edycji dla studentów kierunku geoinformatyka.

Regulamin rekrutacji do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_v2021 (pdf, 195,47 kB)

Dokumenty rekrutacyjne do IV edycji projektu:

1. Oświadczenie uczestnika projektu

___

2. Deklaracja uczestnika projektu

___

Wypełnione dokumenty należy wydrukować i czytelnie podpisać w oznaczonych miejscach, a następnie przesłać w postaci skanu/zdjęcia w formie plików .pdf o następujących nazwach:

41_NazwiskoImię_oświadczenie_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_oświadczenie_NERW.pdf)

41_NazwiskoImię_deklaracja_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_deklaracja_NERW.pdf)

na adres: andrzej.borkowski@pw.edu.pl

Przesyłanie oświadczeń w powyższych formach może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie PW (wykluczone jest przekazywanie ich z prywatnego konta e-mail) lub z konta studenta poprzez system USOS. Nie ma również możliwości przesyłania oświadczenia przez inne osoby w imieniu uczestnika projektu.

W odpowiedzi na przesłanego maila potencjalny uczestnik otrzyma linki do dwóch testów jednokrotnego wyboru, które należy bez zbędnej zwłoki wypełnić. Wynik z testów może mieć wpływ na wynik rekrutacji (zgodnie z regulaminem).

______________________________________________________

Miejsc w IV edycji: 100 miejsc (3 grupy GIK, 3 grupy GP, 2 grupy GI).

W przypadku braku zgłoszeń z danego kierunku studiów, miejsca będą przesuwane dla zgłoszeń z innych kierunków studiów.

______________________________________________________

Wyniki rekrutacji i podział na grupy: koniec kwietnia 2021 r.