Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja i opłaty

Komunikat z dnia 08.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że przewidywane jest uruchomienie kolejnej edycji
Studiów Podyplomowych SIP - cykl 2020/21 (edycja XVI) w dniu 16 października 2020r. (zjazd 1).

Kolejne zjazdy >>>

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
https://rekrutacja.pw.edu.pl

Po zarejestrowaniu się w systemie należy :
1. Wysłać pocztą elektroniczną wygenerowany z systemu wniosek w formacie PDF na adres: 
anna.fijalkowska@pw.edu.pl

2. Złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:
•    Wydrukowany z systemu Rekrutacja PW i podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
•    Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu najpóźniej na I zjeździe),
•    CV,
•    Dane do faktury (jeśli pracodawca partycypuje w kosztach SP i wymagane jest wystawienie faktury vat)

SPSIP_dane_do_faktury_2020 (msword, 1,72 MB)

Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o umówienie się mailowo lub telefonicznie z Sekretarzem SP.

3. Przed złożeniem / wysłaniem wymienionych dokumentów należy wypełnić ankietę uczestnika SPSIP (Ankieta do uzupełnienia).

Przed złożeniem dokumentów należny zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja trwa najpóźniej do rozpoczęcia zajęć.

Liczba miejsc: 30.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Zajęcia laboratoryjne na studiach są prowadzone w grupach 15-o osobowych.

Każdy Uczestnik SP ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne oprogramowanie.
Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do zróżnicowanego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych.

Uczestnicy SP otrzymują roczną licencję najnowszej wersji oprogramowania ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro do realizacji pracy dyplomowej.
Uczestnicy SP mogą również korzystać nieodpłatnie lub po kosztach preferencyjnych w wybranych konferencjach z zakresu SIP/GIS.
Uczestnicy SP otrzymują w ramach wniesionych opłat cyfrową postać wybranych materiałów wykładowych oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.
Oprócz zajęć stacjonarnych, Uczestnicy SP mają dostęp do szkoleń \ kursów prowadzonych w formie e-learningu.

Koszt  Studiów podyplomowych:
5 000 zł za 2 semestry + 30 zł (koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej).

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

W celu usprawnienia podpisywania umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej - załączamy wzór umowy , abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzor umowy sp PW (pdf, 173,69 kB)

Wszelkich informacji na temat studiów udziela sekretarz SP.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.