Znak Politechniki Warszawskiej

Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV

Projekt dotyczy badań nad możliwością wykorzystania skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych w analizie terenów zadrzewionych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Dragonfly Vision. W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad tymi samymi obszarami testowymi na obszarze Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarówno w porze ulistnienia, jak i bezlistnej. Systematyczne naloty pozwolą na zbadanie powtarzalności uzyskiwanych wyników oraz przeprowadzenie długotrwałej analizy stanu drzewostanu oraz wsparcia teledetekcyjnego w jego inwentaryzacji. Pozyskane dane posłużą do przeprowadzenia automatycznej segmentacji drzew, klasyfikacji gatunków oraz analiz stanu drzewostanu. Wynikiem projektu będzie metodyka pozyskiwania i przetwarzania danych z bezzałogowych statków latających na terenach zalesionych. Odbiorcą takich usług będą mogły być nadleśnictwa, parki narodowe, jednostki administracji zainteresowane inwentaryzacją zieleni miejskiej parków. W ramach projektu powstanie usługa software as a service (SaaS), pozwalająca na automatyczne przetwarzanie danych i udostępnianie w interaktywnej formie wyników użytkownikom końcowym.  

Projekt realizowany jest przez zespół UAV GeoLAB. Badania finansowane są przez NCBR w ramach konkursu Szybka Ścieżka POIR.