Znak Politechniki Warszawskiej

Prace B+R w inwentaryzacji i modelowaniu kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem

Projekt realizowany jest w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP we współpracy z liderem projektu, firmą Skysnap. Celem projektu jest opracowanie usługi inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. W ramach projektu prowadzone są badania dotyczące wdrożenia rozwiązań głębokiego uczenia maszynowego opartego o trójwymiarowe dane fotogrametryczne pozyskane dronami wyposażonymi w kamery i skanery laserowe.

Zespół w składzie: Krzysztof Bakuła (kierownik B+R), Paulina Konarzewska, Dorota Marczykowska, Wojciech Ostrowski, Magdalena Pilarska-Mazurek i Anna Płatek zajmuje się stworzeniem metodyki planowana nalotów, pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych tak, aby wykryć wybrane obiekty z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.  

Badania finansowane są przez NCBR w ramach konkursu Szybka Ścieżka POIR.