Znak Politechniki Warszawskiej

MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Projekt realizowany jest przez przedstawicieli trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej przy współpracy z geofizykami z Uniwersytetu w Hamburgu. Kierownikiem projektu jest prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z UJ. Kierownikiem zespołu PW jest mgr inż. Wojciech Ostrowski z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego na Cyprze. W projekcie pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy, złożony z przedstawicieli takich dziedzin jak: archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów z zakresu geoinformacji. W skład zespołu prowadzącego badania na Politechnice Warszawskiej wchodzą dr inż. arch. Anna Kubicka (na stanowisku post-doc) i inż. Artur Nowicki zajmujący się HBIM i modelowaniem proceduralnym, dr inż. Anna Fijałkowska, mgr inż. Paulina Konarzewska zajmujące się analizami przestrzennymi i mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (UAV GeoLab) zajmująca się teledetekcją z wykorzystaniem UAV. 

Zespół przy współpracy z wykonawcami z innych uczelni podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców, etc.  

Informacje o projekcie można także znaleźć na stronach: https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Polscy-naukowcy-opracowuja-modele-3D-antycznego-miasta-Nea-Paphos oraz https://polisharchaeologyincyprus.com/ 

Badania finansowane są przez NCN w ramach konkursu OPUS (2019/35/B/HS3/02296).