Znak Politechniki Warszawskiej

Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia

Projekt realizowany jest w ramach konkursu SzIR-2, ogłoszonego przez Radę Naukową Centrum Badawczego POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka.  

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni. 

Jest to projekt o charakterze interdyscyplinarnym i międzyinstytucjonalnym. Przy realizacji projektu biorą udział pracownicy naukowi z trzech Wydziałów PW: GiK, WEiTI i Mechatronika, lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjaliści z Liverpool John Moores University. W skład zespołu wchodzą m.in.: mgr inż. Kamila B. Kalinowska (doktorantka GiK), dr inż. Artur Wilkowski (WEiTI), dr inż. Jakub Markiewicz (GiK), prof. Robert Sitnik (Mechatronika) oraz studenci z Wydziału GiK i WEiTI.  

  

Celem projektu jest badanie możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w przetwarzaniu archiwalnych zdjęć ze zdarzeń kryminalnych, w celu identyfikacji i klasyfikacji oraz zautomatyzowanej archiwizacji obrażeń ofiar. Zespół badawczy złożony jest z przedstawicieli informatyki oraz fotogrametrii, którzy wykorzystują procesy modelowania i wizualizacji 3D, zagadnienia z zakresu widzenia maszynowego (CV), przetwarzania obrazów oraz wykorzystania procesu uczenia głębokiego opartego na sztucznych sieciach neuronowych.  

  

Analizując sieć obrazów cyfrowych, podejmowane są próby weryfikacji wykorzystania algorytmów przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji oraz modelowania 3D dla potrzeb identyfikacji zewnętrznych obrażeń ciała, klasyfikacji tych zmian oraz lokalizacji i określenia obszaru anatomicznego badanej osoby. Pozyskane informacje o zewnętrznych obrażeniach mogą być wykorzystane do archiwizacji obrażeń, ich automatycznej klasyfikacji oraz do wyjaśnienia przyczyny i okoliczności śmierci ofiary. W badaniach wykorzystywane są archiwalne zdjęcia pochodzące z Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, obrazy z baz dostępnych online i zdjęcia wykonane przez Zakład Medycyny Sądowej.

Projekt jest finansowany w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.